top of page

STADZO - Amsterdam

Stadzo maakt een aantrekkelijke stad voor iedereen!

 

Stadzo is een concept dat het dorp in de stad plaatst. Het combineert het voorzieningenniveau en de schaal van de stad met de intimiteit van een dorp. Het biedt een diverse leefomgeving voor verschillende bewoners met een aantrekkelijk woon-, werk-, en recreatieaanbod.

 

Door het reduceren van straten worden bedrijven, winkels en horeca aan brede boulevards geclusterd waardoor stedelijke straten ontstaan. Hiermee contrasterend zijn de aan de woning gekoppelde luwe en groene privégebieden (voorheen de straten). Als derde buitenruimte worden collectieve hoven geïntroduceerd, de buurtjes (voormalige tuinen). Om ieder buurtje een eigen identiteit mee te geven en bewoners aan zich te binden worden deze verschillend vormgegeven waardoor er diverse sferen en gebruiken ontstaan. Stadzo is een gelaagde stad waar stedelijke en dorpse sferen afgewisseld worden met groene oases.

 

Stadzo is opgezet als een stedenbouwkundig casco; het kan transformeren in de tijd mede door de casco gebouwstructuur. Deze maakt het mogelijk om de in de tijd woningentypen te veranderen en om te sturen in het woningaanbod waardoor Stadzo dynamisch is. Deze aanpasbaarheid, het gevarieerde woningaanbod, het voorzieningenniveau, de luwte en het buurtgevoel maken Stadzo een plek voor iedereen!

Programma:

Locatie:

Status:

Opdrachtgever:

Fotografie:

I.s.m.:

Stedenbouwkundig concept

Amsterdam

1e prijs BNA-JA 2010

Ymere - BNA

Mulders vandenBerk Architecten

Ymere, Proper-Stok

bottom of page